Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

“Razem w misji” Szkolenie online

W czwartek 2 lipca odbyło się spotkanie on-line w formie wideokonferencji dla redemptorystów i świeckich współpracowników zorganizowane przez Prowincjalny Sekretariat Współpracy w Misji. Tematem wideokonferencji była prezentacja nowej wizji współpracy w misji redemptorystów i świeckich oraz nowego programu formacji.

W internetowym spotkaniu uczestniczyło 7 redemptorystów i 38 osób świeckich z Polski oraz z Białorusi, Danii i USA. Reprezentowali oni różne stowarzyszenia, ruchy i grupy działające przy parafiach, sanktuariach, domach zakonnych oraz domach rekolekcyjnych prowadzonych przez redemptorystów Prowincji Warszawskiej.

W słowie wprowadzającym o. Prowincjał Janusz Sok CSsR zwrócił uwagę na motywy wzajemnej współpracy oraz nowe inspiracje, jakie w ostatnich latach pojawiły się w Zgromadzeniu. Przybliżył też postawę św. Klemensa Hofbauera i jego otwartość na współpracę ze świeckimi w dziele ewangelizacji.

O. Paweł Drobot CSsR, przewodniczący Sekretariatu, zaprezentował pokrótce nową wizję Zgromadzenia Redemptorystów dotyczącą współpracy redemptorystów i świeckich zawartą w nowym dokumencie pt. „Dyrektorium współpracy w misji”, opublikowanym wiosną br. Podkreślił, że celem współpracy w misji jest głoszenie Dobrej Nowiny najbardziej ubogim i opuszczonym. Dyrektorium ukazuje też formy takiej współpracy świeckich w ramach rodziny redemptorystowskiej, które obejmują 4 grupy: świeccy misjonarze Najświętszego Odkupiciela, świeccy współpracownicy redemptorystów, świeccy związani z redemptorystami oraz oblaci.

W dalszej części konferencji o. Paweł przedstawił zarysy projektu „Razem w misji” oraz nowego programu formacji do współpracy z redemptorystami, opracowanego przez Prowincjalny Sekretariat Współpracy w Misji. Obejmuje on tworzenie małych grup ewangelizacyjnych w różnych miejscach i placówkach oraz 4-letni program formowania do współpracy według formuły: misja, wspólnota, liturgia, służba.

W ramach dzielenia się swoimi spostrzeżeniami uczestnicy wideokonferencji zachęcali do przekazywania tej wizji i jej realizacji w poszczególnych środowiskach. Warto podkreślić, że zaprezentowany w zarysach program formacyjny może być podjęty także „od zera”, poprzez stworzenie małej grupy ewangelizacyjnej w danej placówce czy parafii.

O. Paweł Drobot zachęcał do zapraszania przedstawicieli Sekretariatu do poszczególnych placówek, aby mogli zaprezentować bliższe szczegóły nowego programu formacji i przeprowadzić szkolenie.

Więcej szczegółów i aktualności można znaleźć na powstałej w ostatnich miesiącach stronie internetowej www.razemwmisji.pl prowadzonej przez Sekretariat, w skład którego wchodzą przedstawiciele różnych środowisk redemptorystowskich z całej Polski.

o. Sylwester Cabała CSsR