Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Razem w Rzepiskach

Nasza wspólnota została zaproszona na wieczór ewangelizacyjny podczas Oazy Rodzin odbywającej się w ośrodku „Stajenka” w Rzepiskach (28.08.2019).
Grzegorz opowiedział o swoim nawróceniu, powstaniu wspólnoty i naszej działalności ewangelizacyjnej. W głoszeniu wspierali go Bogusia i Kuba. Zainteresowanie wzbudziły przykłady świadectw działania Jezusa przez członków naszej wspólnoty. Ponieważ były to rekolekcje dla rodzin, uczestnicy szczególnie byli zainteresowani tematem ewangelizacji wśród najbliższych. Nie zabrakło więc świadectw jak przynależność do wspólnoty oddziałuje na członków naszych rodzin. Ramy czasowe były ciasne a tak wiele do opowiedzenia, że rozmowy przeciągnęły się na czas wolny.
Wieczorem poprowadziliśmy wspólne uwielbienie, podczas którego posługiwaliśmy również modlitwą wstawienniczą.
Wierzymy, że zasiane ziarno wyda plon.

Chwała Panu!