Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Na Wielkanoc

W tym świętym czasie Triduum Paschalnego życzymy wszystkim zatrzymania, spotkania i zachwycenia naszym Panem! Rozkochania się w Nim, zapatrzenia w Niego, prawdziwego zachwytu i radości z dzieła odkupienia!

Podnieśmy nasze głowy, bo nadchodzi Pan nasz i Bóg!

Błogosławimy Wam, Waszym rodzinom i bliskim +

Sursum Corda!