Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

W tym świętym czasie Triduum Paschalnego życzymy wszystkim zatrzymania, spotkania i zachwycenia naszym Panem! Rozkochania się w Nim, zapatrzenia w Niego, prawdziwego zachwytu i radości z dzieła odkupienia!

Podnieśmy nasze głowy, bo nadchodzi Pan nasz i Bóg!

Błogosławimy Wam, Waszym rodzinom i bliskim +

Sursum Corda!

Bądźmy w kontakcie
Kraków tel. 730 019 008Warszawa tel. 515 660 125Zakopane tel. 506 686 854Jordanów tel. 696 943 153

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności. Centrum rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 -2030.

Copyright © Sursum Corda Missio 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone