Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Połączeni z Ameryką

W tym czasie Jezus wyszedł na górę, aby się modlić i całą noc trwał na modlitwie do Boga”. (Łk 6, 12)

Jezus zawsze przed ważnymi decyzjami modlił się, a szczególnie upodobał sobie modlitwę w nocy. My również, 29.03.2021 r. w nocy, “wystartowaliśmy”, aby się pomodlić oraz, by naszą modlitwą i doświadczeniem Bożej Miłości dzielić się z innymi. Tak rozpoczęliśmy pierwsze z dwóch spotkań w ramach rekolekcji zorganizowanych przez naszą wspólnotę dla młodzieży polonijnej ze Stanów Zjednoczonych. Doświadczyliśmy przy tym prawdziwej wspólnoty, dla której kilometry nie stanowią granic! Do współtworzenia tego dzieła włączyły się osoby związane ze wspólnotą Sursum Corda z  Tarnowa, Warszawy, Krakowa i Poznania.

Wszyscy zaskoczeni byliśmy frekwencją. W czasie wolnym od zajęć, po godzinie 18.00 amerykańskiego czasu, zalogowało się na nasze rekolekcje ponad 60 uczniów polskich sobotnich szkół. Byli z nimi również nauczyciele i dyrektorzy. W czasie spotkania widać było, że nasz najlepszy Tata wzbudził w sercach młodych ludzi pragnienie uczestnictwa i słuchania Bożego Słowa.

Na podstawie przypowieści o Synu Marnotrawnym młodzi słuchali o doskonałej Miłości Boga Ojca i o tym, że żaden grzech nie może nas od niej oddzielić. Słuchali o tym jak być stale połączonym z Bogiem i co może zakłócać nam “zasięg” z Nim. Nie zabrakło także czasu na pracę w małych grupach, gdzie młodzi, prowadzeni przez animatora, mogli podzielić się swoimi uczuciami i doświadczeniami związanymi z Bożą Miłością, a także lepiej się poznać.

Ufamy, że spotkanie to to początek nowej przestrzeni i sposobu ewangelizacji. Ten czas szczególnie pokazał nam, że dla Boga nie ma granic i pomimo pandemii i trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji na żywo możemy robić wspólnie wielkie dzieła, do których powołuje nas Bóg w inny, nowy sposób.

Następne spotkanie 29.04.2021 r. Szczegóły już wkrótce!

Duchu Święty Przyjdź!