Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Roztańczone serca, czyli kilka słów o diakonii tańca Sursum Corda

Wśród wielu posług, zadań i wydarzeń, które są udziałem naszej wspólnoty, swoje miejsce ma także diakonia tańca, która szczególnie uczula nas, że chwałę Bogu może i powinien oddawać cały człowiek – także jego ciało. Diakonia, której opiekunką i liderką jest Irena, spotyka się w środy co dwa tygodnie (wieczorem po Mszy św. o godz. 18.30), aby rozwijać się, ćwiczyć i jeszcze piękniej uwielbiać Boga.

W tym właśnie celu 13.11. 2021r. odbyły się warsztaty tańca w ramach  działalności Centrum Rozwoju Talentów, które prowadziła wspaniała siostra Anna Musiał ze Zgromadzenia Najświętszego Serca Jezusa. Był to czas pełen obfitości, podczas którego uczestniczki z diakonii tańca, uczyły się nowych choreografii i doskonaliły swój taniec, by jeszcze wspanialej uwielbiać naszego cudownego Pana. Owocem warsztatów jest występ diakonii tańca, który będzie miał miejsce 14 grudnia podczas Wspólnotowego Wieczoru Uzdrowienia. Poniżej kilka zdjęć z tego wydarzenia.

Co jakiś czas nasza diakonia występuje na różnego rodzaju wydarzeniach: koncertach, spotkaniach wspólnotowych, spotkaniach Dzielnych Niewiast. W ostatnim czasie miały miejsce dwie okazje, podczas których mogliśmy uwielbić Boga także tańcem. W dniu 06.11. 2021 podczas spotkania Dzielnych Niewiast, diakonia tańca uwielbiała tańcem naszego Pana podczas Adoracji. Duch Święty prowadził w tańcu i modlitwie. W dniu 09.11 2021 podczas uwielbienia z wielką przyjemnością mogliśmy obejrzeć kolejny występ. Dziewczyny tańcem oddają cześć naszemu Panu i tym samym uczą nas, że możemy uwielbiać Boga nie tylko śpiewem, słowem, ale również tanecznym krokiem. Dziękujemy Wam za to. Poniżej kolejna garść zdjęć.