Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Bohaterowie są wśród nas

Tak, znajduję siłę, bo kocham takie osoby! Dorosłe, intelektualnie niepełnosprawne. Bo widzę jak często ich godność nie jest szanowana! Nie mogą o siebie zadbać, zawalczyć, a przecież im się to należy!!! Bo to jest człowiek, który tak bardzo potrzebuje troski i szacunku drugiego człowieka! 

Powyższe słowa należą do jednej z laureatek konkursu “Bohaterowie naszych czasów”, p. Wandy Osypenko. Jego finał odbył się 11.11.2020 r. na platformie zoom. Skąd pomysł na taką inicjatywę?

Widzimy w naszych czasach ogromną potrzebę na dostrzeganie dobra, promowanie budujących postaw społecznych, życie zgodne z najpiękniejszymi wartościami: miłością, odwagą, zaangażowaniem, umiejętnością dzielenia się dobrym słowem i czasem z drugim człowiekiem.

Dlatego też Centrum Weterana działające przy Stowarzyszeniu Szkoła Ewangelizacji Sursum Corda postanowiło zorganizować konkurs, który ma na celu promocję takich wartości. Traktujemy to jako jeden ze sposobów budowania bardziej chrześcijańskiego świata, głoszenia Ewangelii poprzez szukanie dobra i promowanie bohaterstwa w codzienności, w małych i większych gestach, działaniach, inicjatywach. Jak powiedział podczas gali prezes stowarzyszenia, Karol Cierpica:

Naszym zdaniem na miano bohatera zasługuje ten, kto nie przygląda się i ma dużo do powiedzenia na temat każdej, trudnej sytuacji wokół niego, ale bez oglądania się na innych, angażuje się w pomoc dla drugiego człowieka, sam będąc osobą, która potrzebuję niejednokrotnie pomocy.

Na początku wydarzenia, prowadzący uroczystą galę, wspomniany już prezes  Stowarzyszenia Szkoła Ewangelizacji Sursum Corda,  lider krakowskiej Wspólnoty i Szkoły Ewangelizacji, Karol Cierpica,  wyraził ogromną radość, własną i organizatorów,  z powodu przyjęcia zaproszenia na galę przez tak wiele osób. Naszymi gośćmi byli przede wszystkim przedstawiciele ze środowisk Szkół Ewangelizacji należących do projektu SESA oraz grup i wspólnot parafialnych działających przy parafiach i domach zakonnych Prowincji Warszawskiej Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela, do których przede wszystkim dedykowany był konkurs .

Jednak największą radością organizatorów była obecność w czasie gali głównych bohaterów krakowskiego wydarzenia tj. laureatów konkursu oraz osób bez których, jak podkreślił prowadzący uroczystość, nie odbył by się  finał konkursu, a mianowicie osób, które przesłały na adres stowarzyszenia zgłoszenia sylwetek laureatów.

Wspólny czas ubogacili artyści: pani Maria Lamers wokalistka, poetka, kompozytorka, wykładowczyni Krakowskiej Szkoły Jazzu i muzyki rozrywkowej, artystka piwnicy świętego Norberta w Krakowie oraz pan Dariusz Kowalski, aktor teatralny, filmowy oraz dubbingowy. Poniżej krótka dedykacja od p. Dariusza wraz z pozdrowieniami.

W konkursie wyróżnionych zostało trzech laureatów w różnych kategoriach konkursowych.

W kategorii odwaga nagrodzona została, wspomniana już p. Wanda Osypenko z Krakowa.

W kategorii inicjatywa zwyciężyła p. Krystyna Budryk z Gliwic.

W kategorii inne uhonorowana została p. Marta Szymlak z Zakopanego.

Gratulujemy nagrodzonym i zachęcamy do zapoznania się z ich sylwetkami. W najbliższym czasie w częściach będziemy prezentowali je w formie filmików na naszej stronie i w mediach społecznościowych.

Żywimy nadzieję, że kolejne edycje konkursu pozwolą nam wydobyć na światło dzienne jeszcze więcej dobra i zapalić więcej osób do bohaterstwa w codzienności. Niech towarzyszą nam słowa papieża Pawła VII:

Współczesny świat potrzebuje bardziej świadków aniżeli nauczycieli. A jeżeli słucha nauczycieli to dlatego że są świadkami.

Mamy nadzieję, że konkurs zapalił w nas pragnienie, aby być kolejnym bohaterem codzienności.

Na koniec dziękujemy naszym patronom medialnym, którzy razem z nami wzięli udział we współtworzeniu tego dzieła.

W górę serca!