Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Być sercem blisko Boga

Zapytali Go więc faryzeusze i uczeni w Piśmie: «Dlaczego Twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami?»
Odpowiedział im: «Słusznie prorok Izajasz powiedział o was, obłudnikach, jak jest napisane: „Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie. Ale czci Mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi”. Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji, dokonujecie obmywania dzbanków i kubków. I wiele innych podobnych rzeczy czynicie».I mówił do nich: «Sprawnie uchylacie Boże przykazanie, aby swoją tradycję zachować. (Mk 7, 5-9)

Jezus w dzisiejszej Ewangelii wypomina uczonym w Piśmie ich obłudę. Spór o wiarę i tradycję chrześcijańską obecny jest również i dzisiaj w otaczającym nas świecie. To od nas zależy, czy będziemy bardziej słuchać Jezusa, czy tego świata. Od nas zależy również, czy postawimy na pierwszym miejscu prawo ludzkie, czy Boże prawo. Jezus też uświadamia nas, że od nieczystości zewnętrznej gorsza jest nieczystość wewnętrzna, którą jest grzech. To grzech dotykając naszego serca odwraca nas od miłości Bożej i zatwardza nasze serca na okazywanie miłości drugiemu człowiekowi. Prośmy dzisiaj Jezusa o oczyszczenie i napełnienie naszych serc Jego miłością.